fbpx

Företagshälsa

Företagshälsa

För individer & grupper

Jag brukar säga att det är du som individ eller företag som är experten – jag agerar som bollplank och förser dig/er med verktyg under processen. Självfallet arbetar jag under sekretess och jag värnar om er integritet. Jag vinnlägger mig om att möta mina kunder där dom befinner sig känslomässigt, mentalt eller organisatoriskt för att utifrån det kunna bistå dom på bästa sätt. 

Mina redskap består bland annat av vägledning, KBT, självledarskap, mental träning, stresshantering, Social hållbarhet – IDG (Inner Development Goals, läs mer här!), värdegrundsbaserad organisation, tillitsbaserat ledarskap, projektledning, processledning, handledning för företagare, chefsstöd, spelmissbruk m.m. 

 

För företag och organisationer erbjuder jag följande utifrån era behov:

 • Teambuilding
 • Stresshanteringspaket
 • Återhämtningspaket
 • Individuella samtal för medarbetare
 • Chefsstöd
 • Skräddarsydda utbildningspaket
 • Kartläggning
 • Föredrag

Upplägg

1. Nulägesanalys 

2. Kartläggning / Behovsinventering

3. Förslag till åtgärdsplan

4. Implementering efter önskemål av beställaren

5. Uppföljning

 

Föredrag (ett axplock):

 • Hur vi skapar flow!
 • Vad och varför mentalstyrka
 • Hur vi skapar vi ett välmående och effektivt arbetsklimat
 • Stresshantering

Exempel på utbildningspaket och workshops (kontakta för skräddarsydda upplägg.)

 • IDG – inner development Goals (Läs mer här!)
 • Värdegrundsbaserad organisation 
 • Tillitsbaserat ledarskap 
 • Återhämtningspaket 90 min – heldag 

"Har precis avslutat en heldag tillsammans med enheten som gått helt i återhämtningens tecken. Ett skräddarsytt uppdrag som landade helt rätt. Tack för att du tog väl hand om oss och guidade oss på ett förträffligt och behagligt sätt genom dagen."

– Beredskapsenheten, Region Skåne

Varför återhämtning? 

 • Ökar kreativiteten
 • Bättre sömn
 • Stressreduvering
 • Ökar koginitiv förmågra
 • Förebygger sjukdomar
 • Ökar effektiviteten
 • Främjar teamets dynamik
 • En bättre hälsa både fysisk och psykisk
 • Lägger en grund för återkommande återhämtning i vardagen 

Återhämtning är en färksvara och nyckelfaktor för att vi ska kunna må bra och prestera. Det innebär att kroppen får tid att vila och repareras/byggas upp igen. 

Genom olika övningar, metoder och tekniker skräddarsys ett upplägg utifrån era önskemål.

 

Teambuilding 

Det skräddarsys ett program utifrån din grupps specifika behov, syfte och mål. Teambuilding är en process. Det tar tid att lära känna varandra, bygga förtroende, hitta ”vi-känslan” och arbeta med ett gemensamt mål. 

Exempel på när extern input kan påskynda/ hjälpa processen

 • Omorganisering som lett till osämja i gruppen
 • Hitta en gemensam kraft för att göra gruppen än mer effektiv 
 • En ny grupp som kommer att jobba under kraftig tidspress och behöver inkorporeras.   

Så tar vi kontakt!

Vi bokar in ett förutsättningslöst samtal, jag skickar förslag på upplägg samt offert.

 

Företaget innehar F-skattsedel samt har godkända tjänster för friskvård av Skatteverket. 

Sofia Osburn Sarstedt: 070 670 3552

Sofia Osburn Sarstedt: byskolan@byskolan.com

Läs mer om vad vi kan erbjuda företag

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.